Arkel Fysiotherapie logo 450x74

Informatie en abonnementsvoorwaarden
Fitness Fysiotherapiepraktijk Arkel

Introductie

Fysiofitness is gericht sporten en bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut, dit kan in groepsverband of zelfstandig. De training wordt afgestemd op uw eigen mogelijkheden en conditieniveau.

Voordat u kunt starten wordt er een oefenprogramma voor u op maat gemaakt. Deze wordt door de fysiotherapeut opgesteld aan de hand van een intake.

Voor wie is fysiofitness geschikt

Fysio fitness is geschikt voor iedereen, van jong tot oud, die op een verantwoorde manier aan zijn of haar gezondheid en/of conditie wil werken.


Soms kan het na een periode van fysiotherapie verstandig zijn om door te trainen. Of het werkelijk voor u geschikt is wordt bepaald door de fysiotherapeut die ook de begeleiding verzorgt.

Groepstraining met begeleiding

We trainen in groepen op vaste tijden. Tijdens de groepstrainingen is er veel aandacht voor een juiste houding, uitvoering van de oefeningen en goede opbouw. De duur van de training is 1 uur.

De training wordt gegeven door één van onze fysiotherapeuten en vindt plaats in de oefenzaal van Fysiotherapie Arkel in het Gezondheidscentrum. Deze ruimte is voorzien van alle apparatuur om op plezierige wijze doelgericht te trainen.

Vrije training zonder begeleiding met eigen trainingsschema

Het is ook mogelijk om buiten de groepstrainingen te trainen. U traint dan zelfstandig met eventueel een
oefenprogramma van uw fysiotherapeut in de oefenzaal van de Fysiotherapie.

Het is altijd mogelijk, ten tijde van de vrije training, om advies te vragen bij de dan aanwezige fysiotherapeut.

 

Oefenzaal trainingsruimte Fysiotherapie Arkel

Voorwaarden betreden oefenzaal

 • Gelieve de oefenzaal met schone schoenen (liefst sportschoenen) te betreden en geen zolen die afgeven (zwarte).
 • In verband met hygiëne is het gebruik van een handdoek(en) verplicht. Wilt u 2 handdoeken meenemen als u gaat sporten en/of gebruik gaat maken van de apparatuur? Eén om de apparaten mee schoon te maken en één voor uw zweetdruppels en/of om op de apparaten te leggen.

Voorwaarden abonnement

 • Het abonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging voor een volgende trainingsperiode dient minimaal 1 maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode plaats te vinden.
 • Het abonnement kan niet worden overgenomen door derden.
 • Restitutie van het abonnement is niet mogelijk.
 • Traint u in een groep belt u dan tijdig af wanneer u die dag niet komt. De gemiste groeples kunt u eventueel inhalen in een andere groep.
 • Wijziging van de abonnementstarieven wordt tijdig kenbaar gemaakt bij het aangaan van de nieuwe abonnementsperiode.
 • Het abonnementstarief is inclusief alle bijzondere feestdagen.
 • Betaling van het abonnement dient binnen 14 dagen te geschieden op bankrekening nr.: NL81ABNA0406326185 ten name van Fysiotherapie Arkel onder vermelding van het declaratienummer.
 • Als u om gezondheidsredenen de groepstrainingen/fitness niet langer dan 3 weken kunt volgen, kan het abonnement worden gestopt en wanneer u weer fit bent worden verlengd met de weken die u niet geweest bent. Dit moet u tijdig kenbaar maken via de mail: info@arkelfysiotherapie, of telefonisch 0183-562464, maar het mag ook via whatsapp: 06-30590909.
 • Fysiotherapie Arkel behoudt zich het recht voor om bij een deelnemersaantal van 4 of minder voor een trainingsuur (onder begeleiding), de groepsles te laten vervallen. U heeft dan wel de mogelijkheid om de groepsles op een ander uur te volgen binnen de abonnementsperiode.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer dient zich te houden aan de door Fysiotherapie Arkel opgestelde regels en gegeven instructies en verklaart deze te zullen naleven.
 • De deelnemer verklaart dat hij/zij de training uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
 • De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport en fitness risico’s met zich meebrengen en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van enigerlei tak van sport en fitness kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Ook zal de deelnemer Fysiotherapie Arkel vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Gelieve waardevolle spullen niet in de kleedkamer achter te laten. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal!