Arkel Fysiotherapie logo 450x74

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie omvat de behandeling van klachten die met spanning, stress en onbegrepen lichamelijke klachten te maken hebben.

De relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting wordt niet altijd makkelijk (h)erkend.

Psychosomatische klachten uiten zich in vermoeidheid, duizeligheid, paniek en pijn, maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen, hyperventilatie of druk op de borst.

Nauwe samenwerking

De psychosomatische fysiotherapeut van Fysiotherapie Arkel helpt je bij het herkennen en herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Hierbij is er bij de behandeling aandacht voor de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten.

De fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals de (bedrijfs)arts, de medisch specialist, of de psycholoog.

Claudia Leerkamp is psychosomatisch fysiotherapeut bij Fysiotherapie Arkel. Wilt u een afspraak bij Claudia? Bel: 0183 56 2464.

Claudia-Leerkamp-portret-768x768
Claudia Leerkamp